کیسه زباله تک رول پرفراژی (آبی) غزال

کیسه زباله تک رول پرفراژی (آبی) غزال
کد کالا: 00458
تعداد در بسته: 20 عدد
تعداد در کارتن: 20 عدد
ابعاد: 90×70

توضیحات

کیسه زباله تک رول پرفراژی (زرد) غزال

کیسه زباله تک رول پرفراژی (زرد) غزال
کد کالا: 00434
تعداد در بسته: 20 عدد
تعداد در کارتن: 20 عدد
ابعاد: 70×50

توضیحات

کیسه زباله تک رول پرفراژی (سبز) غزال

کیسه زباله تک رول پرفراژی (سبز) غزال
کد کالا: 00441
تعداد در بسته: 20 عدد
تعداد در کارتن: 20 عدد
ابعاد: 80×55

توضیحات

کیسه زباله تک رول پرفراژی (شیری) غزال

کیسه زباله تک رول پرفراژی (شیری) غزال
کد کالا: 00465
تعداد در بسته: 20 عدد
تعداد در کارتن: 20 عدد
ابعاد: 50×40

توضیحات

کیسه زباله تک رول فانتزی (زرد و سبز)

کیسه زباله تک رول فانتزی (زرد و سبز)
کد کالا: 00298
تعداد در بسته: 14 عدد
تعداد در کارتن: 50 عدد
ابعاد: 80×55

توضیحات

کیسه زباله تک رول نیم کیلویی غزال

کیسه زباله تک رول نیم کیلویی غزال
کد کالا: 00366
تعداد در بسته: 32 عدد
تعداد در کارتن: 20 عدد
ابعاد: 80×60

توضیحات

کیسه زباله سه رول پرفراژی (زرد) غزال

کیسه زباله سه رول پرفراژی (زرد) غزال
کد کالا: 00205
تعداد در بسته: 54 عدد
تعداد در کارتن: 24 عدد
ابعاد: 70×50

توضیحات

کیسه زباله سه رول پرفراژی (سبز) غزال

کیسه زباله سه رول پرفراژی (سبز) غزال
کد کالا: 00311
تعداد در بسته: 42 عدد
تعداد در کارتن: 24 عدد
ابعاد: 80×55

توضیحات

کیسه زباله سه رول پرفراژی (آبی) غزال

کیسه زباله سه رول پرفراژی (آبی) غزال
کد کالا: 00212
تعداد در بسته: 30 عدد
تعداد در کارتن: 24 عدد
ابعاد: 90×70

توضیحات

کیسه زباله تک رول مشکی 20 برگی غزال

کیسه زباله تک رول  مشکی 20 برگی غزال
کد کالا: 00106
تعداد در بسته: 20 عدد
تعداد در کارتن: 30 عدد
ابعاد: 80×65

توضیحات

کیسه زباله بسته بندی زرد و مشکی غزال

کیسه زباله بسته بندی زرد و مشکی غزال
کد کالا: 00199
تعداد در بسته: 10 عدد
تعداد در کارتن: 50 عدد
ابعاد: 80×65

توضیحات

کیسه زباله یک کیلوئی غزال

کیسه زباله یک کیلوئی غزال
کد کالا: 00076
تعداد در بسته: 70 عدد
تعداد در کارتن: 12 عدد
ابعاد: 80×60

توضیحات