کیسه فریزر 500 گرمی غزال

کیسه فریزر 500 گرمی غزال
کد کالا: 00113
تعداد در بسته: 250 عدد
تعداد در کارتن: 15 عدد
ابعاد: 35×25

توضیحات

کیسه فریزر لفاف غزال

کیسه فریزر لفاف غزال
کد کالا: 00229
تعداد در بسته: 100 عدد
تعداد در کارتن: 75 عدد
ابعاد: 35×25

توضیحات

کیسه فریزر رولی 250 برگی غزال

کیسه فریزر رولی 250 برگی غزال
کد کالا: 00342
تعداد در بسته: 250 عدد
تعداد در کارتن: 20 عدد
ابعاد: 35×25

توضیحات

کیسه فریزر جعبه غزال

کیسه فریزر جعبه غزال
کد کالا: 00236
تعداد در بسته: 100 عدد
تعداد در کارتن: 42 عدد
ابعاد: 35×25

توضیحات

کیسه فریزر توپی 500 گرمی غزال

کیسه فریزر توپی 500 گرمی غزال
کد کالا: 00472
تعداد در بسته: 250 عدد
تعداد در کارتن: 20 عدد
ابعاد: 35×25

توضیحات

کیسه فریزر خانواده غزال

کیسه فریزر خانواده غزال
کد کالا: 00038
تعداد در بسته: 500 عدد
تعداد در کارتن: 12 عدد
ابعاد: 35×25

توضیحات

کیسه فریزر فروشگاهی (جعبه) غزال

کیسه فریزر فروشگاهی (جعبه) غزال
کد کالا: 00274
تعداد در بسته: 1000 عدد
تعداد در کارتن: 5 عدد
ابعاد: 35×25

توضیحات