نمایندگی های فعال شرکت هنر پلاستیک غزال کویر یزد روی نقشه مقابل مشخص شده اند.

از کلیه شرکت های پخش مویرگی در زمینه مواد غذایی - بهداشتی، پخش نایلون، نایلکس و ... دعوت به عمل می آید جهت اعلام آمادگی در خصوص همکاری با این شرکت در استان هایی که هنوز نمایندگی فعالی در آن ها فعالیت نمی کنند، فرم «اعطای نمایندگی» را تکمیل نمایند. پس از مطالعه با شما تماس گرفته خواهد شد.

در صورتی که نمایندگی شما نیز فعال شد، روی استان محل فعالیت شما آرم «غزال» درج خواهد شد.

نمایندگان فعال در کشور