کارخانه:

یزد، بلوار مدرس، اکرمیه، خیابان حضرت ابوالفضل، کوچه عمار

تلفن:03538252125 | 03518252127

فکس: 8252126-0351

ایمیل: info@ghazalplastic.com

کد پستی دفتر یزد : 8915461386

کد پستی دفتر تهران :1971784313

دفتر فروش:تهران، میدان تجریش،میدان قدس، خیابان دربند، خیابان ظهیرالدوله، نبش کوچه افروز، پلاک 6،واحد 3.

تلفن:02122720247 | 02122754601 | 02126851998